Zvuk doma

Ešte nedávno boli hi-fi systémy navrhované do jednej izby, zaberali mnoho priestoru a rozumel im zvä?ša len jeden „expert“ v rodine. Máme pre vás lepší nápad. Predstavte si, že prichádzate domov, dotknete sa elegantne zabudovanej klávesnice a priestor sa zaplní hudbou. Aká to bude? Klasika pre relaxáciu po náro?nom dni v obýva?ke, rocková hudba pre rozprúdenie krvi v pracovni, alebo ob?úbené správy po?as prípravy ve?ere v kuchyni?
Hudba v ktorejko?vek izbe stla?ením jediného tla?idla?
A ?o keby celý tento systém - vrátane reproduktorov - boli v podstate nevidite?né?
Zbavte sa stohov audio komponentov a káblov zaberajúcich všade miesto. Rozlú?te sa s ve?kými skri?ovými reproduktormi, ktoré neladia so zariadením bytu.
Príjemná predstava, však?
Jediné, ?o vidíte sú elegantné klávesnice a reproduktory – inteligentne dizajnované – zabudované do stien a stropu, aby splynuli s vašim interiérom. Stla?ením jedného tla?idla po?úvajte váš výber hudby.
Kdeko?vek, kedyko?vek. Vitajte v jednoduchom svete MultiRoom audio.
......................................................................................................................................................................
MediaTech spol. s r. o., ako výhradný zástupca americkej zna?ky Russound vám prináša pohodlné a jednoduché riešenie zvuku na mieru vášho domova pod?a vašich predstáv.

Viac info na: www.ZvukDoma.sk
© 2009 JaviJani s.r.o.   Všetky práva vyhradené.    Design & Programming by Soyamedia
+421 (0)2 458 789