La Escandella


Strešné krytiny najvä?šieho výrobcu keramických strešných krytín La Escandella sa už piaty rok úspešne predávajú v prémiovom segmente aj na slovenskom trhu. Spolo?nos?, ktorá je výhradným dovozcom týchto zna?kových krytín na náš domáci trh získala v roku 2009 na medzinárodnej konferencií v Alicante (Španielsko) prvú aj druhú cenu výrobcu v nominácií najkrajších referencií sveta! Vedenie spolo?nosti s pýchou prevzalo ne?akané uznanie, ktoré je dôležité ocenenie aj pre Slovensko v danom odvetví.
Vyššie uvedené aktuality sú dôkazom toho, že najvyh?adávanejší typ zo sortimentu: škridla Rustica získala priaze? aj slovenských investorov, nielen kvôli kvalitným službám prestížnej predajnej siete La Escandella Slovakia, ale aj kvôli trendotvorným charakteristikám produktu.

EUROTOP
Holice 930 34, Kostolná Gala 24

koordinátor: Mgr. László Viola

tel: 031/ 554530
fax: 031/ 5503721
infolinka: 0915 884 898
mail: predaj@eurotop.sk

www.laescandella.sk
www.cobert.sk
www.exkluzivnestrechy.sk
www.eurotop.sk© 2009 JaviJani s.r.o.   Všetky práva vyhradené.    Design & Programming by Soyamedia
+421 (0)2 458 789