MP Kovania

Spolo?nos? MP KOVANIA je firma so slovenským kapitálom založená v roku 2002. Od tohto obdobia pôsobí v oblasti dverných kovaní a doplnkov na celom území Slovenskej republiky a od roku 2008 aj na území ?eskej republiky. Prevádzkujeme ve?koobchodný a maloobchodný predaj so sie?ou maloobchodných partnerov na celom území SR a ?R. V tejto oblasti dlhodobo budujeme meno kvalitného a spo?ahlivého partnera. Naša spolo?nos? vo svojej ?innosti vsádza na stabilitu, spo?ahlivos? v poskytovaní produktov a služieb, na kvalitnú a ochotnú predajnú i popredajnú starostlivos?.

K?u?ky na dvere a okná
Bezpe?nostné kovania
Zámky a vložky do dverí
Uzamykacie systémy
Samozatvára?e dverí
Zarážky dverí a drevené prahy
Okopové plechy a nerezové madlá
Panikové kovania
Hliníkové a plastové vetracie mriežky
Držiaky madiel a drevené madlá
Kúpe??ové doplnky
Úchytky na nábytok

MP UZAMYKACIE SYSTÉMY s.r.o.
Samostatné vložky
Vložky na spolo?ný k?ú?
Systém generálneho a hlavného k?ú?a
Bezpe?nostné vložky BT 3 a 4
Mechatronické vložky
Digitálne vložky

Peter Martinka - MP Servis
Bojnická 10
831 04 Bratislava 3

Tel.: (+421) 2 444 555 85 begin_of_the_skype_highlighting              (+421) 2 444 555 85      end_of_the_skype_highlighting
Fax.: (+421) 2 444 548 01
mail: mp@mp-kovania.sk
www.kluckynadvere.sk


© 2009 JaviJani s.r.o.   Všetky práva vyhradené.    Design & Programming by Soyamedia
+421 (0)2 458 789