Villatesta

Keramické krytiny pre náro?ných. Dovo?ujeme si Vám predstavi? našu firmu menom Villatesta, s.r.o. so sídlom v Komárne, ktorá je na Slovensku výhradným importérom - priamo od výrobcov - vysokokvalitnej strešnej krytiny Francúzskej skupiny Imerys Toiture. Menovaná firma je svetoznámi výrobca mediteránnej ale aj štandardnej keramickej strešnej krytiny. Vynikajúca odolnos?, ve?mi nízka nasiakavos? a tvrdos? krytín umož?uje ich používanie aj pri ve?kých výkyvoch po?asia alpského klimatického typu. Ako jediné v Európe splnia prísne kritéria vysokohorského certifikátu. V?aka modernej technológii, kvalitnému pôvodnému materiálu a pálením nad viac ako 1000 stup?ov Celzia (resp.1140 °C) sú tieto jedine?né strešné krytiny ozajstnou lahôdkou na slovenskom trhu strešných krytín. Náš sortiment sa skladá z 50 druhov krytín a cca. 200 nádherných farebných odtie?ov. Okrem predaja Vám ponúkame aj odborné poradenstvo, inžiniersku a projektovú prípravu a dynamickú dodávate?skú ?innos? pod odborným doh?adom.

Villatesta, s.r.o. sídlo, predaj?a, vzorkov?a Komárno
Ul. Slobody (areál Agrostavu) 945 01 Komárno
Mobil: 0905 623 771
Office: 0917 346 223
Fax: 035/77 42 931
E-mail: info@villatesta.sk

Vzorkov?a Bratislava
Ul. Svornosti 115
821 06 Bratislava
Mobil: 0917 766 326
E-mail: predaj.ba@villatesta.sk

www.imeryskrytiny.sk
www.villatesta.sk
© 2009 JaviJani s.r.o.   Všetky práva vyhradené.    Design & Programming by Soyamedia
+421 (0)2 458 789