Sauna Manufaktury Infraworld


Sauna manufakturu Infraworld sme založili za ú?elom popularizova? životnú formu a životný štýl, ktorého sú?as?ou je aj denné používanie domácej sauny špi?kovej kvality.
Našou hlavnou ?innos?ou bola zo za?iatku výroba fínskych sáun a infrakabín. Dnes už môžeme hrdo tvrdi?, že hráme dôležitú rolu v oboznávaní kultúry saunovania v celej Európe.
V?aka naším odborným znalostiam, skúsenostiam a v?aka spolupráci s poradenským a projektorským tímom s ve?kou odbornou minulos?ou vo výrobe sáun Vám realizujeme také sauny, ktoré sp??ajú všetky Vaše požiadavky.
Naša firma, vlastná výrob?a a celý náš profesionálny tím neustále pracujú za cie?om, aby ste si mohli oddýchnu? od každodenných starostí a zachova? si svoje zdravie a zdravie svojej rodiny vo vysnívaných saunách šitých na mieru Vašich predstáv. Našu profesionálnu výrobu dokazuje aj medzinárodný certifikát TÜV, ktorý dostali naše interiérové aj exteriérové sauny.

West Invest Holding s.r.o.
Mobil: +421 918 909 138
E-mail: info@luxusnesauny.sk
www.luxusnesauny.sk
© 2009 JaviJani s.r.o.   Všetky práva vyhradené.    Design & Programming by Soyamedia
+421 (0)2 458 789