Karovi?


Spolo?nos? Karovi? pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998.

Prevažujúcou ?innos?ou firmy je výroba a preprava betónových zmesí (transportbetónu). Firma sa ?alej zaoberá výrobou a dodávkou betónových prefabrikátov pre nosné, nenosné a doplnkové konštrukcie ob?ianskych i priemyselných stavieb. Ponúkame odbornú technickú pomoc a riešenie pri plánovaní projektov a realizácii stavieb.

Spolo?nos? Karovi? vlastní certifikáty ISO 14001:2004 (systém environmentálneho manažérstva) a ISO 9001:2008 (systém manažérstva kvality).

Bezplatná infolinka
Volajte 0800 500 022

www.karovic.sk
© 2009 JaviJani s.r.o.   Všetky práva vyhradené.    Design & Programming by Soyamedia
+421 (0)2 458 789